ZPS Petrovice

Riaditeľka zariadenia

Riaditeľka zariadenia

Mgr. Anna Pláňavská
 
tel. 0917 265 317

mail: zps.petrovice@gmail.com
 
tel. do ZpS: 041 700 30 54
 
Adresa: 013 53 Petrovice 74