ZPS Petrovice

Návšteva biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa PhD.

Dňa 14.11.2017 spoločne s naši pánom farárom  Mgr. Štefanom Gužíkom a svojím kancelárom PhDr. ICLic Štefanom Žídekom, navštívil naše zariadenie Žilinský diecézny biskup Mons. doc. ThDr.  Tomáš Galis PhD.

Vzácnu návštevu srdečne privítali pani riaditeľka Mgr. Anna Pláňavská, pracovníčky zariadenia a v neposlednom rade klienti zariadenia. Po privítaní  sa pán biskup všetkým prihovoril a po spoločnej modlitbe sa venoval rozhovoru s obyvateľmi zariadenia. V priateľskej atmosfére si spoločne zaspievali a po podaní ruky pán biskup udelil biskupské požehnanie. V závere si pán biskup prezrel zariadenie a rozlúčil sa. Všetci sa návšteve veľmi potešili a toto stretnutie zostane hlboko zapísané v ich mysliach.