ZPS Petrovice

ZÁKAZ NÁVŠTEV v Zariadenie pre seniorov Petrovice

Zariadenie pre seniorov Petrovice
Petrovice 74, 013 51 Petrovice
 
Zriaďovateľ Obec Petrovice, vzhľadom na epidemiologickú situáciu s nárastom počtu nových prípadov COVID -19 v Žilinskom kraji a vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku s účinnosťou
 
od 15.10.2020 – do odvolania
 
v y h l a s u je
 
ZÁKAZ NÁVŠTEV
v Zariadenie pre seniorov Petrovice
 
Ďakujeme za rešpektovanie prijatých opatrení.