ZPS Petrovice

Identifikácia technického prevádzkovateľa

BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina, IČO 36734390
tel: +421 903 606458