ZPS Petrovice

Úvod

Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení

Zariadenie pre seniorov PETROVICE má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 14.04.2020. S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá podľa potreby. Krízový plán… viac

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.03.2020.

 Opatrenia Hlavného hygienika SR.   Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné: - až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým… viac

ZpS Petrovice

ZpS Petrovice
  Novo vybudované Zariadenie pre seniorov Petrovice bolo spustené do prevádzky v júli 2012. Výstavbu realizovala obec Petrovice. Klienti sú ubytovaní v jednoposchodovej bezbariérovo riešenej budove v vlastným výťahom. Kapacita zariadenia je 22 klientov. Klientom sú k dispozícií… viac

Návšteva biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa PhD.

Návšteva biskupa Mons. doc. ThDr.  Tomáša Galisa PhD.
Dňa 14.11.2017 spoločne s naši pánom farárom  Mgr. Štefanom Gužíkom a svojím kancelárom PhDr. ICLic Štefanom Žídekom, navštívil naše zariadenie Žilinský diecézny biskup Mons. doc. ThDr.  Tomáš Galis PhD. Vzácnu návštevu srdečne privítali pani riaditeľka Mgr. Anna… viac

Deň matiek v ZpS 2017

Deň matiek v ZpS 2017
Tebe mamička Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku, na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé, nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíceré. viac

Návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Judr. Jána Richtera v ZpS Petrovice

Návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Judr. Jána Richtera v ZpS Petrovice
Veľkou poctou pre naše zariadenie bola návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Judr. Jána Richtera, ktorý v doprovode Žilinského župana Ing. Juraja Blanára pri návšteve našej obce zavítali do našho zariadenia. viac