ZPS Petrovice

Úvod

ZÁKAZ NÁVŠTEV v Zariadenie pre seniorov Petrovice

Zariadenie pre seniorov Petrovice Petrovice 74, 013 51 Petrovice   Zriaďovateľ Obec Petrovice, vzhľadom na epidemiologickú situáciu s nárastom počtu nových prípadov COVID -19 v Žilinskom kraji a vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku s účinnosťou   od 15.10.2020 – do odvolania   v y… viac

Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení

Zariadenie pre seniorov PETROVICE má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 14.04.2020. S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá podľa potreby. Krízový plán… viac

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.03.2020.

 Opatrenia Hlavného hygienika SR.   Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné: - až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým… viac

ZpS Petrovice

ZpS Petrovice
  Novo vybudované Zariadenie pre seniorov Petrovice bolo spustené do prevádzky v júli 2012. Výstavbu realizovala obec Petrovice. Klienti sú ubytovaní v jednoposchodovej bezbariérovo riešenej budove v vlastným výťahom. Kapacita zariadenia je 22 klientov. Klientom sú k dispozícií… viac