Odborné stanovisko - prepúšťanie pacientov zo ZZ do ZpS

Autor: Anna Pláňavská, 18.12.2020