Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení

Autor: Anna Pláňavská, 07.05.2020
Zariadenie pre seniorov PETROVICE má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 14.04.2020. S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá podľa potreby.

Krízový plán je k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.