Autor: Miroslav Bros, 14.09.2015
 
Kontakt:
 
 
Mgr. Anna Pláňavská, riaditeľka zariadenia
 
tel. 0917 265 317

mail: zps.petrovice@gmail.com
 
tel. do ZpS: 041 700 30 54
 
Adresa: 013 53 Petrovice 74
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------