ZPS Petrovice

Návšteva Mikuláša v ZPS 2015

Zima robí čáry-máry,

december je v kalendári.

Kým šiestého narátaš,

zavíta k nám Mikuláš.

 

     V piatok štvrtého decembra zavítal  "svätý Mikuláš" v doprovode svojho neodmysliteľného pomocníka "čerta" do nášho zariadenia, aby potešil všetkých našich skôr narodených obyvateľov. V tradične dobrej nálade rozdal darčeky, udelil požehnanie a poprial našim starkým krásne a požehnané Vianoce.