ZPS Petrovice

Návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Judr. Jána Richtera v ZpS Petrovice

Veľkou poctou pre naše zariadenie bola návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Judr. Jána Richtera, ktorý v doprovode Žilinského župana Ing. Juraja Blanára pri návšteve našej obce zavítali do našho zariadenia.