ZPS Petrovice

Mikuláš v ZpS 2014

Stalo sa už peknou tradíciou, že naše zariadenie navštevuje "svätý Mikuláš" v doprovode svojho pomocníka "čerta". Mikuláš s pomocníkom obdarovali  seniorov balíčkami a každému klientovi, ktorý nemohol prísť do spoločenskej miestnosti priniesli darček osobne na izbu. Všetci obdarovaní seniori boli spokojní a tešia sa na návštevu "svätého Mikuláša s čertom" znova o rok.